Thursday, June 21, 2012

10 начина да Ви манипулират

Ноам Чомски е съставил списък на „10 начина за манипулиране“ с помощта на медиите.  
 
1. Отвличане на вниманието. „Постоянно се отклонява съзнанието на хората от реалните социални проблеми, превключвайки ги към теми, които нямат реално значение. За да постигат такъв резултат, според който гражданите да са винаги заети с нещо и да нямат време да мислят, от полето – в кошарата, както и всички други животни ( цитат от книгата „Тихо оръжие за тихи войни“). 

Friday, June 1, 2012

Програмистки поговорки

• Бързата програма - срам за програмиста.
• Трай, потребителю, за работещо приложение.
• Да би мирно седяло, не би exception видяло!
• На чужд гръб и сто клиента са малко.
• Бъг година храни.