Friday, June 1, 2012

Програмистки поговорки

• Бързата програма - срам за програмиста.
• Трай, потребителю, за работещо приложение.
• Да би мирно седяло, не би exception видяло!
• На чужд гръб и сто клиента са малко.
• Бъг година храни.
• Програмистът работата си мени, но хигиената - никога!
• Когато клиентът не отива при програмиста, програмистът му пуска вирус.
• Дваж copy-рай, веднъж paste-вай.
• Бъг бъг избива.
• Програмистът не пада по-далеч от кръчмата.
• Който прави бъг другиму, сам влиза в безкраен цикъл.
• На системен администратор вируси ще продава!
• На програмата паметта все й е малко.
• Бъг по бъг - програма прави.
• Не търси във кода смисъл!
• За тийм лидера приказват, а пък той под масата.
• Барабар junior със senior-ите.
• Признат бъг - половин бъг.
• Не дърпай системния администратор за опашката!
• Ако е тийм лидер, да е рошав!
• Шеф високо, клиент далеко.
• Вържи проджект мениджъра, да ти е мирна фирмата.
• Гледа като програмист след overtime.
• Голяма заплата вземи, къси срокове не обещавай.
• Роди ли се в къща програмист, всички други къщи плачат.

No comments:

Post a Comment