Sunday, July 22, 2012

Каране на кола / Управление на автомобил за НОВАЦИ

Тук са формулирани основните правила и стъпки при потеглането с автомобил.


Педали (от ляво надясно):
1. Съединител
2. Спирачка
3. Газ

Тръгване:
1. Проверяваме дали скоростния лост е изключен, ако не натискаме съединителя и изключваме на нулева скорост