Tuesday, July 24, 2012

Поздрав за Пешо Байпаса

По радиото:
Компанията поздравява Пешо Байпаса с песента „Ти нямаш сърце”

No comments:

Post a Comment