Monday, September 24, 2012

Минимални заплати по страни

Минимални заплати в някои страни (всички са в левове):
България - 290,
Румъния 310,
Русия 220-230,
Сърбия на 230
Турция – 760
Албания – 253
Бразилия - 500,
Аржентина - 750
Чехия - 640
Естония - 580
Гърция - 1150
Израел - 1600
Франция – 2730
Черна гора – 110 (2007 г.)
Испания - 1450
160 в Тайланд - 160
Великобритания - 2273
Украйна – 220
Китай - 120 до 316 (в зависимост от провинцията и региона)
За Европейските страни може да намерите информация в графичен вид, на тази страница.
 Информацията е от Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country
от дата 2012/09/24
И още нещо интересно - средни заплати в Европа, по страни.

No comments:

Post a Comment