Wednesday, October 31, 2012

От къде идват имената на колите - съкращения

ACURA – A Car Usually Rarely Appreciates
AUDI – Another Ugly Deutsche Invention
BMW – Bavarian Money Waster, Biggest Metal Waste, Bring More Women

Wednesday, October 3, 2012

Бебета? Кой какъв е според позицията си?

- Мениджър Управление на проекти (Project Manager): човек, който си мисли, че девет жени могат да родят едно бебе за един месец.
- Разработчик (Developer): човек, който си мисли, че за раждането на едно бебе са необходими 18 месеца.