Wednesday, November 28, 2012

Задачка-закачка

Имаме десетичната периодичната дроб 0,252525(25) .Кажете на коя дроб е равна (от вида x/y).

Това беше една от задачите, паднали ми се на интервю.

В коментарите ще намерите джокер.

Friday, November 23, 2012

Вече си шофьор? Какво трябва да знаеш от тук нататък?

Вие сте млад шофьор с нова кола. Или с нова кола на старо. Тогава тази статия е точно за вас... но не само за вас.

Какво да правя след като си взема нова кола.
Прехвърляния.
След прехвърлянето на колата при данъчните и при КАТ, трябва да се регистрирате и при

Monday, November 5, 2012

Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от него

Индианците от Дакота имат следната мъдрост:
Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от него.
Но в бизнеса често предприемаме други стратегии за справяне с проблема:
… снабдяваме се с по-як камшик;
… сменяме ездача;
… казваме, че винаги сме яздили този кон;