Thursday, March 14, 2013

Немецът и гилотината

Французин, англичанин и немец били осъдени на смърт с гилотина. Палачът им рекъл "1. Всеки от вас има право на едно желание. 2. Ако по някаква причина гилотината засече и не ви убие, спасени сте".

Първи бил французинът. Последното му желание било чаша хубаво френско вино. Донесли му, изпил я. Поставил глава на гилотината, но тя засякла. Спасил се.

Втори поставил главата си англичанинът - "Аз искам чаша отлежало хубаво уиски". Донесли му, изпил я. Гилотината тръгнала надолу, но пак засякла по средата. Спасил се и той.

Дошъл ред на германецът. Питали го "Какво е твоето желание". Той гневно отговорил "Донесете ми една масльонка, да я смажа тази гилотина"

No comments:

Post a Comment