Sunday, July 27, 2014

Бял списък на брокерите в София

Големи агенции - за цяла София:

Име Дейност Част на София Връзки
RealNet Наеми и Продажби Цяла София наеми
Мирела Наеми и продажби Цяла София наеми
Явлена Наеми и продажби Цяла София наеми и продажби
Primo+ 
(бившите iBrokers)
Наеми и продажби Цяла София наеми, продажби
Адрес* Наеми и продажби Цяла София наеми и продажби,

Моята статистика е, че обявите в големите агенции са повече на брои, но цените са малко по-високи в сравнение с малките агенции.

Забележка: Агенция Адрес печели наградата за най-лош сайт :(

Малки агенции:

Име Дейност Част на София Връзки
Алианз Имоти Повече наеми, но и продажби Младост, югоизточна София и др. всички
ВЕЛДИКС Наеми и продажби ? всички
Риъл Истейт Ел Екс Наеми и продажби София център, източни и др. наеми, продажби
GBM Consult Наеми и продажби ? наеми, продажби
Next RE Наеми и продажби ?
Строителство Имоти Договори ЕООД (СИД) По скоро продажби, но и наеми ? наеми, продажби
Оанит ПРОГРЕС имоти продажби и наеми югоизточна София и други наеми, продажбиFriday, July 11, 2014

Изисквания към снимките за документи за самоличност

Важно! Моля обърнете внимание, че вече в паспортните служби правят снимки на място, т.е. няма нужда да носите свои собствени. Така, че се подгответе да бъдете снимани :)

- - -

Тук са събрани изискванията за снимките за лични карти, шофьорски книжки и международни паспорти.

Оригинала на този документ е от страницата на МВР http://www.mvr.bg/Guide/new_BG_documents_4.htm която обаче вече не е достъпна.

Справочна информация

Каква трябва да е снимката?

До започване на издаването на лични документи от новия образец, към заявлението за издаване на документи за самоличност, гражданинът следва да приложи снимка.
Снимки за документи за самоличност се изготвят  в България само от фотографи, запознати с изискванията към снимките. Илюстрации с тези изисквания трябва да са поставени на видно място във фотографските ателиета. В чужбина информация за изискванията към снимките може да се получи в българските консулства.

ИЗИСКВАНИЯ към снимките, прилагани към заявленията за издаване на новите документи за самоличност
1. Снимките да бъдат актуални - да са направени до 2 години преди датата на подаване на заявлението.
2. Снимките да бъдат цветни.
Не са валидни снимки, които са:
- копирани със скенери или размножителни машини, изготвени по сух моментален способ и ретуширани снимки;
- отпечатани на офсетова или друга полиграфична техника, на лазерни, мастилено-струйни, термотрансферни или други печатащи устройства, или са тип "кромалин".
3. Снимките трябва да са изработени върху материал с гладка матова повърхност и дебелина между 0,12 и 0,20 мм.
Не са валидни снимки, изработени върху гланцова или растерова хартия.
4. Снимките трябва да имат размери - ширина 35 мм и височина 45 мм. Допуска се след обрязване на снимката нейните размери да бъдат с височина 47 +/- 2 мм и широчина 37 +/- 2 мм и
5. Височината на изобразеното лице, върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (вкл. и косата) трябва да бъде между 31,5 и 36 мм.
Валидна

25 до 35 мм
Невалидна

под 25 мм
Невалидна

над 35 мм


Невалидна
6. Изобразеното лице в снимката трябва да бъде фронтално (анфас), като главата е центрирана
             Не са валидни снимки на които изобразените лица са в десен или ляв полуанфас


Невалидна
7. Снимките трябва да са направени без ракурс - оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.
           Не са валидни снимки с нисък ракурс (оста на обектива е под височината на очите) или с висок ракурс (оста на обектива е над височината на очите).
       

8. Фонът на снимките трябва да бъде неутрален, светлосив - 20% сива плътност. Допуска се фонът да варира между 15 и 25% от сивата скала.
9. Осветяването на лицето върху снимките да бъде равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.
10. Експонацията на снимките трябва да бъде нормална.
      Не са валидни преекспонирани или недоекспонирани снимки.
11. Цветността на снимките трябва да бъде нормална, а цветовете балансирани.
      Не са валидни снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.   
12. Лицата трябва да бъдат без шапки и забрадки.
      Допускат си снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко 1см от косата на сниманото лице.Невалидна
13. Лицата върху снимките трябва да бъдат без очила. Допускат се снимки на лица с очила, ако те се носят постоянно.
Не са валидни снимки на лица с тъмни или затъмнени стъкла на очилата.

14. Допускат се снимки на лица с брада или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя документа за самоличност.
15. Допускат се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.
16. Всички детайли от снимката на лицето трябва да са ясно видими и различими.

Thursday, July 3, 2014

Търсене на хора по снимки

https://www.google.com/imghp - и се цъка картинката на камерата.

http://www.tineye.com/ - reverse image search