Thursday, July 3, 2014

Търсене на хора по снимки

https://www.google.com/imghp - и се цъка картинката на камерата.

http://www.tineye.com/ - reverse image search


No comments:

Post a Comment