Friday, October 17, 2014

Ефективно уплътняване на дървена дограма - със силикон

За да залепне силинона само по едната част на прозореца, върху другата трябва да се залепи найлон. Вместо найлон може да се използват нарязани торбички. За полагането на силикона ви трябва пистолет.

Стъпките са:
1. Лепите силикон от вътрешна страна на касата където има контакт между касата и вратата;
2. Полагате ленти от найлон (напр, нарязани торбички) върху силикона;
3. Затваряте вратата (прозореца);
4. Чакате едно денонощие
5. Отваряте вратата и махате без никакво усилие найлоните;
6. Готови сте за зимата.

Просто и лесно за повече от един сезон! Тази операция е абсолютно нецапаща!

Източник: forum.all.bg с леки модификации, коментар от DGtal