Thursday, June 16, 2016

Преиздаване на шофьорска книжка в РПУ или в КАТ

Подновяване / преиздаване на шофьорска книжка става в РПУ или в КАТ при представяне на следните документи:
- медицинско от личния лекар (за А и Б категория. За професионалистите медицинското е от комисия)
- старата шофьорска книжка
- лична карта
- синия талон
Няма нужда от снимки - те се правят на място.

Важно: Не може да си извадите нова книжка, ако имате глоби за плащане.


Подновяването (преиздаване) на шофьорска книжка може да стане в РПУ или в КАТ. Може да си спестите огронмите опашки и чакане в КАТ, и книжката ви да бъде преиздадена в РПУ при следните ограничения: