Thursday, June 16, 2016

Преиздаване на шофьорска книжка в РПУ или в КАТ

Подновяване / преиздаване на шофьорска книжка става в РПУ или в КАТ при представяне на следните документи:
- медицинско от личния лекар (за А и Б категория. За професионалистите медицинското е от комисия)
- старата шофьорска книжка
- лична карта
- синия талон
Няма нужда от снимки - те се правят на място.

Важно: Не може да си извадите нова книжка, ако имате глоби за плащане.


Подновяването (преиздаване) на шофьорска книжка може да стане в РПУ или в КАТ. Може да си спестите огронмите опашки и чакане в КАТ, и книжката ви да бъде преиздадена в РПУ при следните ограничения:
- Може да се вади книжката от РПУ по местоживеене, ако няма промени в адресите и данните ви.
- В РПУ няма експресна услуга (10 дни), а само нормалната - 30 дни.
- В РПУ може да си извадите книжка само ако сте си платили всички глоби към КАТ.

Експресна услуга - 10 дни, 55 или 58 лв
Нормалната услуга - 30 дни, 25 или 31 лв.

Плащането на глоби в КАТ-София става на гишета 9, 10 или 11. Преди това обаче трябва да си вземете взимате бележка от машината с пореден номер, като натиснете бутон „В”.

Съвети
- може да си купите си бланка за медицинското от някоя книжарница и след това ходете при лекаря. Може да се окаже че вашия лекар има такива


Съвети за КАТ-София:
- трябва да си извадите номерче преди да се редите на опашките.
- машината за номерата, е срещу входа, като за подновяване на шофьорска книжка се натиска бутон с буква „С”. На електроните табла има информация кой номер е наред и на кое гише трябва да се яви.
- за да не чакате по опашките или трябва да отидете преди започването на работа на КАТ или към края на работното време (примерно към 17:30 било по-бързо).

Бележката за получаване на новото свидетелство за управление на МПС не ви дава право да шофирате, ако срокът на настоящото ви свиделство е изтекъл.

Може да си получите книжката между 7 часа и 19 часа в КАТ. Отново трябва да си вземете номерче от машината , като този път натиснете бутон "А".

Ако се сменя СУМПС при промяна на местожителство в друг град, първо се пуска заявление за преместване на документите от КАТ, на който си се водил преди. Отнема около 2 седмици докато пристигнат и след това вече може да се пусне процедурата по подмяна на СУМПС.

Официалната страница на КАТ по темата може да намерите тук.

No comments:

Post a Comment