Wednesday, September 7, 2016

Госпожице, припознавате се, аз не съм ...

 - Здрасти, Пешо.
 - Госпожице, припознавате се, аз не съм ...
 - Откога не съм те виждала! Все още ли си толкова добър в леглото?
 - Е, щом викаш Пешо - Пешо...

No comments:

Post a Comment